KVKK

KVKK AYDINLATMA METNİ

Kişisel Verilerin İşlenme AmacI

 

  • Firmamıza ait siteyi ziyaret etmeniz sebebiyle elde edilen kişisel verileriniz aşağıda sıralanan amaçlarla CREANTSOFTWARE tarafından 6698 Sayılı Kanun'un 5. Ve 6. Maddelerine uygun olarak işlenmektedir. Bunlar veriler hem işbu aydınlatma metni kapsamında hemde siz müşterilerimiz açık rızası ile;

 

- CREANTSOFTWARE ve müşterileri ile aralarında kurulacak veya kurulmuş olan ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi, gerekli çalışmaların yapılması ve mutabık kalınan hususlarda iş sürecinin başlatılması,

- CREANTSOFTWARE ve müşterileri arasındaki işlerin hızlandırılması, gerekli hallerde meşru müdahalelerin yapılması ve taraflar arasında kararlaştırılan sözleşmeye uygun olarak iş nihayete ermesi,
Amacıyla kişisel verilerin işlenmesi gerçekleştirilmektedir.

 

Kişisel Verilerin Aktarıldığı Kişiler ve Amaçlar

  • Firmamıza ait sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz işleme amaçları doğrultusunda tarafınıza sunulan "Kişisel V erilerin Korunması V e V eri İşleme Hakkında Muvafakatname" ve "Kişisel Verilerin Korunması Ve Veri İşleme Hakkında Beyanname" doğrultusundan:

 

- İş ve Çözüm Ortaklarımız,

-6698 Sayılı Kanunun 28. Maddesindeki Hükümlerde Sayılan Kişi ve Kurumlara,

-6698 Sayılı Kanunun 8'inci ve 9'uncu Maddelerinde Belirtilen Kişisel Veri İşleme Şartları ve Amaçları,

 

Kapsamında Aktarım Yapabilmektedir.

 

  • Firmamız web sitesinin çerez kullanmadaki başlıca amaçları aşağıda sıralanmaktadır:

 

- Firmamız Sitesinin, Müşterilerimize Daha İşlevsel Olması ve Ziyaretlerinde Performansını Arttırmak Yoluyla Sizlere Sunulan Hizmet Kalitesini Yükseltmek,

- Firmamız Sitesinin, Müşterilerimize Daha İyi hizmet Sunabilmek Amacıyla İyileştirmek,

- Sitemiz Üzerinden Yeni Özellikler Sunmak ve Eksiklerin Tespit Edilerek Giderilmesi ile Sunulan Hizmet Kalitesini Arttırmak,

- Firmamız Sitesinin Müşterilerimiz ve CREANTSOFTWARE İçin Hukuka Aykırılıkları Önleyerek Manevi veTicari GüvenliğiniSağlamak

 

Amacıyla Kullanılmaktadır.

 

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi

 

Firmamıza ait sitenin ziyaretinde kullanılan çerezler internet sitelerinin tarayıcılar aracılığıyla cihaza veya ağ sunucusuna küçük metin dosyaları olarak depolanmaktadır.

Müşterilerimiz ve ziyaretçilerimizin izni doğrultusunda firmamız sitesine ek olarak google.com, twitter.com, instagram.com, linkedin.com ve benzeri; müşterilerimiz ve ziyaretçilerimiz tarafından onay verilen alanlarda da çerezler uygulanmaktadır.

 

Çerez Tercihlerini Kontrol Etme

 

Farklı tarayıcıların web siteleri tarafından kullanılan çerezleri engellemek ve silmek için farklı yöntemler sunulmaktadır. Çerezleri engellemek veya silmek için tarayıcı ayarları değiştirilmelidir. Tanımlama bilgilerinin nasıl yönetileceği ve silineceği hakkında bilgi almak amacıyla müşterilerimiz ve ziyaretçilerimiz www.allaboutcookies.org adresini ziyaret edebilirler. Ziyaretçi, tarayıcı ayarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirebilirsiniz

 

Veri Sahiplerinin Hakları

 

6698 sayılı kanunun "İlgili Kişinin Hakları" başlıklı 11'inci maddesi kapsamındaki talepleri, Uyarı Metninde düzenlediği şekilde, firmamızca hazırlanan başvuru talebi ile www.creantsoftware.com adresine başvurarak ileti de bulunabilir. Talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurular ücretsiz olarak sonuçlandırılır; fakat işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde işbu maliyet miktarı Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenecek tarifeye göre talepte bulunandan tanzim edilebilir.

 

Politikanın Yürürlüğü

 

Aksine bir hüküm veyahut düzenleme olmaması, normlar hiyerarşisine aykırılık teşkil etmemesi halinde işbu KVKK Aydınlatma Metni maddelerin tümü yürürlüğe girmektedir. Şayet belirli maddeler yenilenirse, yenilenen maddelerin revize tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir.

 

ÇEREZ POLİTİKASI

 

Müşterilerimiz tarafından sitemize (www.creantsoftware.com) yapılan ziyaretlerde, 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu uyarınca işlenmekte ve gizlilik prensiplerine uygun olarak korunmaktadır.

 

İşbu ziyaret edilen www.creantsoftware.com sitesi Gizlilik ve Çerez Politikasına bağlı kalarak ziyaretçilerinin kişisel verilerinin işlenmesi konusunda hakkaniyet ve dürüstlüğe uygun tüm ilkeleri belirlemektedir.

 

Çerezler, küçük bilgileri muhafaza eden metin dosyalarıdır. Müşterilerimiz tarafından ziyaret edilen internet siteleri tarafından, tarayıcılar aracılığıyla kullanılan cihaz veya ağ sunucusuna depolanmaktadır. Müşterimiz tarafından www.creantsoftware.com sitesi tarayıcılarına yüklediğinde, ilgili çerezler cihazlarında saklanmaktadır. Bu işlemde amaç internet sitesinin daha düzgün, daha güvenli ve daha iyi kullanıcı deneyimi sunulmasıdır. Oturum ve yerel depolama alanları da aynı amaçla kullanılmaktadır. Web sitemizde çerez bulunmamakta, oturum ve yerel depolama alanları çalışmaktadır.

 

Müşterilerimiz tarafından sitemizde kullanılan çerezlerin amacı ziyaretlerini daha verimli geçirmelidir. Şayet müşterilerimiz tarafından tüm çerezlerin kabul edilmesi 6698 Sayılı Kanunun Ölçülülük İlkesine aykırı nitelikte olacağı kesindir. Bu sebeple müşterilerimiz talep halinde zorunlu olmayan çerezleri seçmeksizin ziyaretlerine devam edebileceklerdir. Ancak bu ziyaretlerinden alacakları düşük verim ve bilgilerden CREANTSOFTWARE sorumlu tutulamaz.

 

Ayrıca müşterilerimiz tarafından çerezlerin tercih edilmemesi halinde tarayıcı ayarlarından silinebilir ya da engellenebilir. Ancak eylem bir sonraki ziyaretlerinde sitemizi ziyaret eden müşterilerimizin tekrar ayarlama gerektirebilir veyahut inceleme/bilgi alma kalitesini düşerebilir. Bu halde de müşteri tarafında öğrenilen eksik bilgilerden CREANTSOFTWARE sorumlu tutulmaz. Müşterilerimiz tarafından tarayıcı çerez ayarları değiştirilmediği sürece web sitemizdeki çerez kullanımına ONAY VERDİĞİ KABUL EDİLİR.